Art, Arquitectura i Paisatge

JuNu!

Carrer Santa Eugènia, 25, Baixos B
Girona - Catalonia - Spain

info@junu.org
Tel. 972 29 99 11

Copyright 2019

Facsimil3d va estar un projecte d'investigació de la Universitat de Barcelona i la Fundació Bosch i Gimpera, d'aplicació de tecnologies digitals en l'escultura i les arts, que entre el 2003 i el 2010 va ser pionera a l'estat en l'ús de sistemes d'escanneig tridimensional i fabricació digital per a l'escultura pública i monumental, museografia i restauració.
El projecte estava dirigit per l'escultor i professor d'escultura de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona: Jordi Vila i Colldeforns.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Facsímil3d fue un proyecto de investigación de la Universidad de Barcelona y la Fundación Bosch i Gimpera, de aplicación de tecnologías digitales en la escultura y las artes, que entre el 2003 y el 2010, fue pionero en España en el uso de sistemas de escaneado tridimensional y fabricación digital en escultura pública y monumental, museografía y restauración.
El proyecto estaba dirigido por el escultor y profesor de escultura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona: Jordi Vila i Colldeforns.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Facsimil3d was a research project in Digital Sculpture managed by the Fundació Bosch i Gimpera of the Universitat de Barcelona, developing 3d scanning and CNC milling solutions for large and small scale sculptures and heritage.
The project was lead by the sculptor and chief teacher in the Universitat de Barcelona, Jordi Vila i Colldeforns.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

www.facsimil3d.junu.org